Çalışma Alanlarımız

Özcebe Hukuk Bürosu Olarak Hizmet Verdiğimiz Alanlar.

Ticaret Hukuku

İki taraf arasındaki hukuku işlemleri ele alan hukuk birimidir. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşıyor ve kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetleri ele alan ve bu şekilde de tanımı yapılabilecek olan ticari hukuk, geniş kapsamlı hukuk birimlerinden bir tanesidir.

Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk birlim dalına borçlar hukuku adı verilmiştir. Alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yasal olarak ifade eden hukuk bilimi, yaşanan sorunlarda yasaların ne söylediğini ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Her iki tarafın sahip olduğu haklar ve bu hakları hangi durumlarda ne şekilde kullanabilecekleri de borçlar hukuku ile birlikte resmiyete dökülmüştür.

Medeni Hukuk

Gerçek ve tüzel kişileri ele alan medeni hukuk, hukuk birimleri arasında belki de en kapsamlısı olarak karşımıza çıkıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi gerçek ve tüzel kişilerin toplum içerisinde sahip oldukları hakları belirleyen hukuk birimi, bu haklar üzerinde düzenleme yapabilme yetkisine de sahiptir. İnsanlar, doyumları ile birlikte birtakım haklara sahip oluyor ve bu haklar yaşantıları boyunca da elde edecekleri haklar ile birlikte bir bütünü oluşturuyor.

İş Hukuku ve iş mevzuatı

İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan
ilişkileridir. Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

Enerji piyasası mevzuatı

Elektrik Piyasası, elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan bir piyasadır.

Üretildiği anda tüketilmesi gereken elektrik enerjisinde, tüketim aylara, günlere ve günün saatlerine göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple, elektrik enerjisi talebi ve arzının her saniye dengelenmesi gerekmektedir. Elektrik Piyasası’nda yürütülen tüm faaliyetler bunun üzerine kuruludur

İdare hukuku

Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk birimidir. Anayasayı baz aldığını ve temel belirlediğini de belirtmek gerekiyor. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini de ele alan ve inceleyen bu hukuk birimi, aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kuralları da barındırmaktadır.

İdari mekanizmanın çok daha güçlü bir şekilde işlemesi ve ilerlemesinin yanı sıra ekonomik alanda sürdürülen faaliyetlerin de bağımsız bir şekilde denetlenmesi için idari hukuka her daim ihtiyacımız olacaktır.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kaçakçılık suçu, yurda giriş veya çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıdır. Gümrük işlemleri, devletin bazı mali hakları elde etmesine ve gümrükten geçen eşyanın standardını tespit etmeye yaradığından tüm kaçakçılık suçları kamu zararına neden olmaktadır. Kaçakçılık suçu nedeniyle oluşan kamu zararı eşyanın gümrüğe tabi tutulmamasından kaynaklandığından, uygulamada bu suça “gümrük kaçakçılığı suçu” da denilmektedir.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu kaynaklı Cezalar

Gümrük Kanunu; 27 Ekim 1999 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen, 4458 sayılı kanundur ve Türkiye'nin gümrük konularında esas olan hukuk kaynağıdır. ... Madde 1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar.

Basında Yer Alan Yazılarımız

Düzenli olarak yazdığım Sinerji dergisinde yer alan yazılarıma ve basında birçok dergi ve gazetede yer alan yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Haksız rekabete ilişkin TTK’nın 55. maddesi

Haksız rekabete ilişkin özel hukuku ilgilendiren hükümler; rakipleri, müşteri konumunda bulunan tüketicileri ve ülkenin ticari piyasalarını korumak adına getirilen düzenlemelerdir. 6102 sayılı kanunun 54 ve 63. maddeleri de haksız rekabet hükümlerini düzenlemektedir. 54. maddede genel Read more…

ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABET HALLERİ (2)

Günümüz teknolojisinde , tüketicilerin internet ortamında ihtiyaçlarını gidermesi nedeniyle  ticaret hızla bu alana kaymış, bu durumda sanal alanda ticaret yapan şirketlerin elektronik ortamda haksız rekabete uğramalarına yol açmıştır.         İnternet ortamında ticaret yapan şirketlerin   haksız rekabete Read more…

ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABET HALLERİ (1)

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren  gelişmesini sürdüren bilgisayar teknolojisi; kişilerin ve devletlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve idarî etkinliklerini dijital bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için büyük olanaklar yaratmıştır. Özellikle bilgisayarların birbirine bağlanması ile ortaya çıkan bir açık Read more…

HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DAVALAR

Bundan önceki yazılarımızda elektronik ortamda haksız rekabet tanımı ve haksız rekabet hallerini anlatmıştık bu yazımızda ise genel olarak  haksız rekabete uğramanız karşısında açılabilecek davaları anlatacağız. Haksız rekabetin varlığı durumunda haksız rekabet  fiilini işleyen kimseye karşı Read more…

ÇALIŞANIN IŞVERENE KARŞI REKABET YASAĞI

Çalışanlar, daha iyi çalışma şartları  ya da daha fazla ücret alabilmek vb. gibi  haklı sebeplerle  şirket değişikliği yapabilmektedir ya da kendine yine aynı sektörde bir iş kurabilmektedir.Anayasamızın 48 maddesi de “ ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ “ni belirlemiş olup  ;             Herkes, dilediği Read more…

TAKIM ARKADAŞLARIMIZ

Özcebe Hukuk Bürosu Olarak Bünyemizde Hizmet Veren Personelimiz.
Zeynep Handan Özcebe

Zeynep Handan Özcebe

Kurucu Avukat

Bir çok alanda uzmanlığı ve tecrübesi ile her konuda danışmanlık yapmakta olup 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu üzerinde yaptığı çalışmalar ile öne çıkmaktadır.

Günyasa Özcebe

Günyasa Özcebe

CEO - Avukat

Özellikle İş Hukuku ve iş mevzuatı üzerinde uzmanlığı ile size danışmanlık yapmaktan onur duyarım.

.....................................

.....................................

Avukat

1985 Bursa Doğumlu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine hakim 2000 Yılı ..... Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Alanında 10 yıllık tecrübesi ve 300 ün üzerinde davada bulunup %85' i Başarılı olmuş personelimiz ile hizmetinizdeyiz.

......................................

......................................

Avukat

1985 Bursa Doğumlu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine hakim 2000 Yılı ..... Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Alanında 10 yıllık tecrübesi ve 300 ün üzerinde davada bulunup %85' i Başarılı olmuş personelimiz ile hizmetinizdeyiz.

Mine Korkmaz

Mine Korkmaz

Asistan

1985 Bursa Doğumlu 2000 Yılı ..... Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Alanında 10 yıllık tecrübesi ile Büromuzun ve Müşterilerimizin tüm işlerine hakim personelimiz ile hizmetinizdeyiz.

Online Hizmetler

Online olarak verdiğimiz hizmetlere bu menü altından ulaşabilirsiniz.
Ödeme Yapmak İçin Tıklayınız

Ödeme Yapmak İçin Tıklayınız

Özcebe Hukuk Bürosu

Özcebe Hukuk Bürosuna Olan Ödemelerinizi Buradan Online olarak Yapabilirsiniz.

Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık hizmetimizden yararlanın.

Bilgi almak ve danışmak istediğiniz konuları bize yazarsanız size geri dönüş sağlayabiliriz.

Bilgilendirmelerimiz

Bilgilendirmelerimiz

En son değişiklikler ve güncellemeler.

Takip ettiğimiz dosyalara ilişkin genel güncelleme ve duyuruları buradan takip edebilirsiniz. En son güncellemeler ve değişiklikler buradan size duyurulacaktır.

Bize Ulaşın

Bursa Adliyesi Karşısındayız.

Office Adresimiz

EVKE TRADE TOWER Gülbahçe Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:17-19 Kat:3 Daire:26 Osmangazi/BURSA

Bizi Arayın

Özcebe Hukuk Bürosu 0224-273 25 98 – 99 zhozcebe@gmail.com

Bize Yazın