Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren  gelişmesini sürdüren bilgisayar teknolojisi; kişilerin ve devletlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve idarî etkinliklerini dijital bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için büyük olanaklar yaratmıştır. Özellikle bilgisayarların birbirine bağlanması ile ortaya çıkan bir açık ağ (Web) sistemi olan internet; başlangıçtaki askerî ve akademik amacının dışında, küresel düzeyde her alanı kapsayan ve ticarî yönü de gittikçe ağır basan bir nitelik göstermektedir .Günümüzde İnternetin  ticaret hayatında esaslı bir rol üstlendiği gerçeği inkar edilemez.

 Elektronik ortamda işlem yapanlar  siber uzay olarak bilinen özel bir alanı kullanmaktadır . “Siber uzay” kavramını ,  belli bir coğrafi alanda yer almayan ancak dünyanın herhangi bir yerindeki internet ulaşımı olan herhangi bir kişinin erişebileceği yer olarak tarif edebiliriz.Başka bir deyişle siber uzay Dünya çapında kişisel bilgisayarların elektronik verilerinin dolaştığı elektronik ortamdır.

Siber uzayın kullanımının  yeni bir hukuk alanı oluşturacağı  kabul edilmekle  beraber , bu hukuk sisteminin ne ölçüde, nasıl ve kim tarafından uygulanacağı sorunu bugün için tam netlik kazanmış bir durum değildir.

Yeni bir hukuk düzeni kurulmasını gerektiren  internet için  , henüz bütün dünyada genel kabul görmüş düzenlemeler bulunmasa da, teknik ve maddi kurallara dayanan bir temelin oluştuğu da kabul edilmelidir.

 Günümüz teknolojisinde en önemli yeniliklerden biri olarak kabul edilen internet ortamı, beraberinde bir çok soruna da yol açmaktadır.. Özellikle tüketicilerin internet ortamında ihtiyaçlarını gidermesi, ticaretin hızla bu alana kaymasını sağlamış  bu da sanal alemde gerçekleşen ticari ve ekonomik işlem hacminin  inanılmaz boyutlara ulaşmasına neden olmuştur.Bu durumda  elektronik ortamda  gerçekleşen  ticari ilişkilerin ivedilikle yeni hukuki düzenlemelere bağlanarak koruma altına alınmasını  gerekli kılmıştır. Zira geleneksel ticareti düzenleyen hukuk kuralları ile e-ticareti düzenlemek  , yönetmek ve korumak  çoğu kez mümkün olmamaktadır.Özellikle  internet ortamın da gerçekleşen ticari ilişkilerde serbest rekabetin korunması  bunların başında gelmektedir.Sanal alemde meydana çıkan   rekabet ihlalleri, halihazırda  mevcut rekabet ihlallerinden çok farklı olmamakla birlikte haksız rekabetin  internet ortamında tespiti, nitelendirilmesi ve müeyyidelerin uygulanmasın da farklı ve yeni tedbirlerin  alınmasını da  zorunlu kılmaktadır.

Categories: Sinerji

0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir