Günümüz teknolojisinde , tüketicilerin internet ortamında ihtiyaçlarını gidermesi nedeniyle  ticaret hızla bu alana kaymış, bu durumda sanal alanda ticaret yapan şirketlerin elektronik ortamda haksız rekabete uğramalarına yol açmıştır.

        İnternet ortamında ticaret yapan şirketlerin   haksız rekabete uğramaları halinde Türk Hukukunda ki mevcut düzenlemenin uygulanması sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu sebeple yeni bir düzenleme yapılarak bütün haksız rekabet hallerine uygulanabilecek “Haksız Rekabet Kanunu” çıkarılması, sorununun çözümüne olumlu katkı yapacaktır.

Halihazırda sanal ticaret alanında şirketlerin en fazla şikayet ettikleri ve zarar gördükleri haksız rekabet hallerine kısaca göz gezdireceğiz ;  1. Kötüleme Elektronik ortamda başkalarının şahsını, emtiasını, iş mahsullerini, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya lüzumsuz yere incitici beyanlarla kötüleme haksız rekabet teşkil eder. Örneğin, internet ortamının sağladığı özgürlük alanından istifade ederek, rakip firmanın ürünleri hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi bir haksız fiil teşkil eder. 2. Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme Elektronik ortamda başkasının ahlakı ve mali gücü hakkında gerçeğe aykırı bilgi vermek rekabet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Örneğin, bir firmanın web sayfasında başka bir firmanın mali gücü ile ilgili olarak yanlış bilgiler vermesi haksız rekabet teşkil eder. 3. Yanlış, Yanıltıcı Bilgi Vermek Bir kişinin kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faaliyeti veya ticari işleri hakkında gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunması veya üçüncü kişiler hakkında aynı şekilde hareket ederek rakiplerine kıyasla onları üstün duruma getirmesi haksız rekabet sayılır. Bu düzenlemenin kapsamına özellikle yanlış ya da yanıltıcı bilgilere dayanan aldatıcı reklamlar girer.4. Aldatıcı Ad ve İşaretler Kullanma Bir kimse paye, şahadetname veya ödül almadığı halde, elektronik ortamda bunlara sahipmiş gibi davranarak, müstesna bir yeteneğe malik olduğu izlenimi uyandırmaya çalışır veya bu amaçla yanlış unvan yahut mesleki isimler kullanırsa haksız rekabet oluşur. Örneğin, bir avukatın doktora unvanı olmamasına rağmen, varmış gibi web sayfasında doktor unvanını kullanması, haksız rekabet oluşturur. 5. İltibas iltibas, bir kişinin, başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticari işletmesiyle ilgili benzerlik yaratarak karışıklığa ve yanılmaya sebep olmaktadır. Piyasada tutunan ve tanınan bir işletmenin isminden, unvanından, markasından veya üretilen malın şeklinden, ambalajının renk ve kompozisyonundan yararlanılarak, bunun aynısının veya benzerinin kullanılması suretiyle, başkasının emeğinden haksız olarak yararlanma şeklinde ortaya çıkar. Elektronik ortamda başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticari işletmesiyle iltibaslar getirmeye çalışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, özellikle başkasının haklı olarak kullandığı isim, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak da haksız rekabete yol açar. Alıcıların tamamının aldanmış olmaları gerekli değildir. Bir kısmının aldanmış olmaları iltibas için yeterlidir. İltibasa sebebiyet verme dışında, iltibasa konu olan malları durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaç dışında her ne sebeple olursa olsun elde bulundurmak da  anlamında bir haksız rekabettir. 6. Başkasının Ticari Sırlarından Faydalanma ve Yayma Elektronik vasıtalardan istifade ederek, iyiniyet kurallarına aykırı şekilde elde edilen veya öğrenilen imalat veya ticari sırlardan haksız yere faydalanmak ve başkalarına yaymak da haksız rekabet oluşturur. 7. Gerçeğe Aykırı Belge Verme Elektronik vasıtaları kullanmak suretiyle, iyiniyet sahibi kişileri aldatabilecek şekilde gerçeğe aykırı iyi hal ve iktidar şahadetnameleri verilmesi, haksız rekabet oluşturur. 8. İş Hayatı Şartlarına Uymama Ticari hayatta söz konusu olan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ya da gelenek kurallarına uymayarak, iş hayatı koşullarını elektronik vasıtalar kullanmak suretiyle ihlal etmek, haksız rekabet teşkil eder. Örneğin bilgisayar kursları açmak için Milli Eğitim Bakanlığından izin almak gereklidir. Eğer izin almadan ilgili firma web sayfasında izin almış gibi göstermesi haksız rekabet teşkil eder.  Bir sonraki yazıda yukarıda ki haksız rekabet hallerinden birine uğramanız halinde hangi hukuki yollara başvurma hakkına sahip olduğumuzu inceleyeceğiz.
Categories: Sinerji

0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir