URTEB Rekabet Merkezi öğrencileri yurtdışına staja gönderiyor.

URTEB Rekabet Merkezi, bünyesinde etkin olarak görev alan, eğitim ve programlara katılan gönüllü öğrencileri, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde anlaşmalı olduğu kurumlara stajyer olarak gönderiyor. Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği, 2019 Şubat ayında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açtığı Rekabet Merkezi ile birlikte çalışma rotasını üniversite öğrencilerine çevirdi. Merkez aracılığıyla üniversite-sanayi işbirliğini geliştirebilecek çeşitli

Devamını Oku »

Haksız rekabete ilişkin TTK’nın 55. maddesi

Haksız rekabete ilişkin özel hukuku ilgilendiren hükümler; rakipleri, müşteri konumunda bulunan tüketicileri ve ülkenin ticari piyasalarını korumak adına getirilen düzenlemelerdir. 6102 sayılı kanunun 54 ve 63. maddeleri de haksız rekabet hükümlerini düzenlemektedir. 54. maddede genel olarak; katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiş ve haksız rekabetin genel tanımı

Devamını Oku »

URTEB’den BUSİAD’a nezaket ziyareti

Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlayan üyeleri ile sivil ekonomik toplumda güç birliğinin ifadesi olan Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB) yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Konuyla ilgili basın bülteni aşağıdadır. URTEB’den BUSİAD’a nezaket ziyareti Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirdiği genel kurul sonrası görevi

Devamını Oku »

ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABET HALLERİ (2)

Günümüz teknolojisinde , tüketicilerin internet ortamında ihtiyaçlarını gidermesi nedeniyle  ticaret hızla bu alana kaymış, bu durumda sanal alanda ticaret yapan şirketlerin elektronik ortamda haksız rekabete uğramalarına yol açmıştır.         İnternet ortamında ticaret yapan şirketlerin   haksız rekabete uğramaları halinde Türk Hukukunda ki mevcut düzenlemenin uygulanması sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu sebeple yeni bir

Devamını Oku »

ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABET HALLERİ (1)

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren  gelişmesini sürdüren bilgisayar teknolojisi; kişilerin ve devletlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve idarî etkinliklerini dijital bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için büyük olanaklar yaratmıştır. Özellikle bilgisayarların birbirine bağlanması ile ortaya çıkan bir açık ağ (Web) sistemi olan internet; başlangıçtaki askerî ve akademik amacının dışında, küresel düzeyde her alanı

Devamını Oku »

HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DAVALAR

Bundan önceki yazılarımızda elektronik ortamda haksız rekabet tanımı ve haksız rekabet hallerini anlatmıştık bu yazımızda ise genel olarak  haksız rekabete uğramanız karşısında açılabilecek davaları anlatacağız. Haksız rekabetin varlığı durumunda haksız rekabet  fiilini işleyen kimseye karşı TTK nun  56’maddesinde  öngörülen davalardan biri açılabilmektedir. Haksız rekabet fiilini işleyen kimse ile haksız rekabete

Devamını Oku »

ÇALIŞANIN IŞVERENE KARŞI REKABET YASAĞI

Çalışanlar, daha iyi çalışma şartları  ya da daha fazla ücret alabilmek vb. gibi  haklı sebeplerle  şirket değişikliği yapabilmektedir ya da kendine yine aynı sektörde bir iş kurabilmektedir.Anayasamızın 48 maddesi de “ ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ “ni belirlemiş olup  ;             Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.   Şeklinde kişilerin çalışma özgürlüğünü Anayasal

Devamını Oku »